Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.: 9682 0400


Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.
NYHEDER:


Nyhed den 04.06.19 chlorothalonil-amidsulfonsyre 

Pesticid i vores drikkevand:
Der er fundet nyt pesticid under grænseværdien i Skørping Vandværks boringer. Den generelle grænseværdi for pesticider i drikkevandet er på 0,1 mikrogram/liter, men for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre som der nu er analyseret for, er der fastlagt en lavere grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter. 
De første analyseresultater i indvindingsboringer viser koncentrationer op til 0,008 mikrogram/liter, som altså er under den fastsatte grænseværdi.

Skørping Vandværk har gennem længere tid kæmpet for beskytte vores drikkevand, og det vil vi fortsat gøre fremover. I den kommende tid vil vi informere på vores hjemmeside og facebook omkring de problemstillinger vi står overfor, og hvad Skørping Vandværk gør i kampen for rent drikkevand i Skørping.

Skørping Vandværk tager fundene meget seriøst, og undersøger derfor bl.a. om vi kan fordele indvindingen på indvindingsboringer, for at sænke niveauet i vandet som distribueres.


 

Nyhed ang. tirsdag den 9. samt onsdag den 10. april 2019

Vi skal igang med at skifte vandledninger på Bentevej.

Der må derfor forventes kortvarige tryktab i hele byen, når vi skal omkoble ledninger. Ledningsarbejdet forventes afsluttet i maj måned. Hvor det er nødvendigt helt at lukke for vandet, vil berørte beboerne blive orienteret direkte. 

Tirsdag den 9. april bliver der lukket helt for vandet i tidrummet fra ca. kl. 08-17 på ledningen på Gl. Skørpingvej fra Hanebakkevej til Petersmindevej og på de tilstødende veje: Ritavej, Jyttevej, Bentevej, Jenlebakken, Ingersvej, Elisabethsvej og Sætervej. 

Resten af byen må forvente mindre vandtryk i samme periode. Såfremt uheldet er ude, kan det være nødvendig at lukke  kortvarigt for vandet igen onsdag den 10. april i samme område i tidsrummet 08-16.

 

Når vandforsyningen har været afbrudt, kan der efterfølgende være luft i vandet og vandet kan være misfarvet. Hvis det er tilfældet, så åbn alle vandhaner og lad vandet løbe i ca. 10 min

 

Ledningsudskiftning er en nødvendighed for at udgå unødigt vandspild. Vi beder om alles forståelse.


Nyhed den 15.01.2019

Link til artikel om Skørping Vandværk i Rold Skov Bladet     

https://roldskovbladet.dk/nyheder/vandvaerk-leder-efter-nyt-vand/927b0789-c3ae-46e3-a81b-1c268e1080a5


Nyhed den 04.09.2017

Skørping Vandværk kan hermed meddele at drikkevandet fra Skørping Vandværk

IKKE er påvirket af pesticid Chloridazon, som flere gang har været omtalt i dagspressen.

Resultaterne af vandanalyserne foreligger her

Chloridazon - et af fortidens ukrudtsmidler

Stoffet Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark.

Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg, men været forbudt herhjemme siden 1996.

 

Klageregel træder i kraft 01.10.2015          Tryk her

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her

 

Nyhedsbreve:

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her