Regler for aflæsning og betaling

 


Afregningsperiode er 01.01. -31.12. Opgørelse sker på basis af en årlig aflæsning pr. 31. december     
Vandværket aflæser de elektroniske målere senest den 31. december.      
Betalingsfrist: 10. marts    
    

Gebyrer m.v.
Incl. moms
 
 
Rykkergebyr for betaling 
100 kr. pr. gang
 

Ved betaling efter forfaldsdato tillægges rente svarende til  
Nationalbankens udlånsrente p.a. med et tillæg på
7% p.a.
 
 
Genåbningsgebyr 

kr. 1.188,00 +  faktiske opkostninger.  

 


Flyttegebyr: Betales af fraflyttere, der ønsker opgørelse udarbejdet
250,00 kr.