Kontaktinformation


 

  

www.skoerpingvandvaerk.dk

Administration/drift:     

Administration:

Glenn Olsen 2087 3869

Træffes mandag, onsdag og torsdag  8.00 - 15.30

 

Driftsleder: 

Glenn Olsen 2087 3869

     

Akut ledningsbrud:     
Ved akut ledningsbrud eller vandmangel     
uden for normal arbejdstid     
kontaktes daglig drift, Glenn Olsen 2087 3869