Vandkvalitet

Det er målet, at drikkevandet skal være koldt, klart og smage godt. Desuden er der en række grænseværdier, som skal overholdes.

Vandet er middelhårdt (10 - 12 oH)

Samtlige vandanalyser kan ses her  Tryk her                 Tryk her

 

Vandkvaliteten er god. Der er ikke pesticider eller andre uønskede stoffer. Idet der er for meget jern i vandet på Jægersborg vandværk renses og iltes vandet.

 

I de dybe boringer på Hanehøj er der ikke nok ilt i vandet. Dette problem har mange vandværker, så bestyrelsen har besluttet at se, hvilke erfaringer de større vandværker gør, inden vi begynder at tilsætte ilt.

 

Fjernvarmevand.

Når vandet pludselig har afsmag, olielugt og oliesmag er det tegn på, at varmeveksleren eller varmtvandsbeholderen er utæt. Få installationen skiftet snarest – fjernvarmevand er, ligesom varmt brugsvand,  ikke egnet til at drikke. Den bedste kontrol laves ved at lukke for hovedhanen til vandet og åbne den varme hane, hvis der drypper vand ud, er det nok fra varmeanlægget