Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.: 9682 0400


Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.


 

Nyhedsbreve:

NYT, nov./dec. 2019 Tryk her

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her  


 

NYHEDER:


Nyhed den 26.08.19 - Misfarvning af drikkevand:

 

Vi har en del forbrugere, der gør opmærksom på, at vandet er hvidt og har en missmag af jern.

Dette har en naturlig årsag. Som vi tidligere har skrevet, er der målt pesticidforurening (under grænseværdien) på vores boring på Hanehøj, og vi trækker derfor alt det vand vi kan fra vores boring på Jærgersborgsvej istedet. Vandet på Jærgersborgvej er rent og sundt, men indeholder mere llt og jern end vandet fra Hanehøj. Iltet giver det mælkehvide udtryk, som forsvinder efter ganske kort tid, hvis vandet hældes i et glas eller en karaffel. Jernet forsøger vi at fjerne med sandfiltre på vandværket. Vi er i øjeblikket ved at etablere nye filtre på Jægersborgvej og sætter større pumper på, så vi kun skal trække på Hanehøj boringen ved spidsbelastninger.

Vi kan ikke love, de nye filtre vil fjerne jernindholdet helt, og jern kan ligeledes stamme fra gamle forsyningsrør i jern eller gamle jernrør i din bolig. Når der bliver ændret på trykforholdene i ledningsnettet, vil der altid være en risiko for, at småpartikler på ledninger frigives og kommer ud i vandhanerne.

Vi håber, vi inden for en overskuelig tidshorisont får en ny god boring ved Fræer, så vi også fremadrettet har rent og godt vand i Skørping.

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her