Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.: 9682 0400

 

Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.

 

 

NYHEDER:

02.07.2020

Administrationen holder lukket indtil mandag den 10. august 2020

Akut ledningsbrud:     
Ved akut ledningsbrud eller vandmangel     
kontaktes Erling Olsen 2087 3869

 

12.03.2020

Udsættelse af generalforsamling

På baggrund af den seneste udvikling med Corona-viruset, og i henhold til Statsminister Mette Frederiksens udtagelse onsdag aften, udsættes generalforsamlingen den 17. marts 2020 i Skørping vandværk hermed på ubestemt tid.

Nærmere information følger.

Bestyrelsen

 

 

02.03.2020

Skørping Vandværk

afholder

generalforsamling

 

Onsdag, den 17. marts 2020, kl. 19.00

i Skørping Idrætscenters Cafeteria

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges
  5. Behandling af indkomne forslag:
  • Ingen
  1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  3. Eventuelt

Hvis der ønskes brug af fuldmagt skal fremmøde af hensyn til registrering m.v. være senest kl. 18.30

Bestyrelsen

 

 

Nyhedsbreve:

NYT, nov./dec. 2019 Tryk her

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her  

 

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her