Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.: 9682 0400


Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.
NYHEDER:


Nyhed den 26.08.19 - Misfarvning af drikkevand:

Vi har en del forbrugere, der gør opmærksom på, at vandet er hvidt og har en missmag af jern.

Dette har en naturlig årsag. Som vi tidligere har skrevet, er der målt pesticidforurening (under grænseværdien) på vores boring på Hanehøj, og vi trækker derfor alt det vand vi kan fra vores boring på Jærgersborgsvej istedet. Vandet på Jærgersborgvej er rent og sundt, men indeholder mere llt og jern end vandet fra Hanehøj. Iltet giver det mælkehvide udtryk, som forsvinder efter ganske kort tid, hvis vandet hældes i et glas eller en karaffel. Jernet forsøger vi at fjerne med sandfiltre på vandværket. Vi er i øjeblikket ved at etablere nye filtre på Jægersborgvej og sætter større pumper på, så vi kun skal trække på Hanehøj boringen ved spidsbelastninger.

Vi kan ikke love, de nye filtre vil fjerne jernindholdet helt, og jern kan ligeledes stamme fra gamle forsyningsrør i jern eller gamle jernrør i din bolig. Når der bliver ændret på trykforholdene i ledningsnettet, vil der altid være en risiko for, at småpartikler på ledninger frigives og kommer ud i vandhanerne.

Vi håber, vi inden for en overskuelig tidshorisont får en ny god boring ved Fræer, så vi også fremadrettet har rent og godt vand i Skørping.

 


Nyhed den 04.06.19 chlorothalonil-amidsulfonsyre 

Pesticid i vores drikkevand:
Der er fundet nyt pesticid under grænseværdien i Skørping Vandværks boringer. Den generelle grænseværdi for pesticider i drikkevandet er på 0,1 mikrogram/liter, men for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre som der nu er analyseret for, er der fastlagt en lavere grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter. 
De første analyseresultater i indvindingsboringer viser koncentrationer op til 0,008 mikrogram/liter, som altså er under den fastsatte grænseværdi.

Skørping Vandværk har gennem længere tid kæmpet for beskytte vores drikkevand, og det vil vi fortsat gøre fremover. I den kommende tid vil vi informere på vores hjemmeside og facebook omkring de problemstillinger vi står overfor, og hvad Skørping Vandværk gør i kampen for rent drikkevand i Skørping.

Skørping Vandværk tager fundene meget seriøst, og undersøger derfor bl.a. om vi kan fordele indvindingen på indvindingsboringer, for at sænke niveauet i vandet som distribueres.


 

Nyhed ang. tirsdag den 9. samt onsdag den 10. april 2019

Vi skal igang med at skifte vandledninger på Bentevej.

Der må derfor forventes kortvarige tryktab i hele byen, når vi skal omkoble ledninger. Ledningsarbejdet forventes afsluttet i maj måned. Hvor det er nødvendigt helt at lukke for vandet, vil berørte beboerne blive orienteret direkte. 

Tirsdag den 9. april bliver der lukket helt for vandet i tidrummet fra ca. kl. 08-17 på ledningen på Gl. Skørpingvej fra Hanebakkevej til Petersmindevej og på de tilstødende veje: Ritavej, Jyttevej, Bentevej, Jenlebakken, Ingersvej, Elisabethsvej og Sætervej. 

Resten af byen må forvente mindre vandtryk i samme periode. Såfremt uheldet er ude, kan det være nødvendig at lukke  kortvarigt for vandet igen onsdag den 10. april i samme område i tidsrummet 08-16.

 

Når vandforsyningen har været afbrudt, kan der efterfølgende være luft i vandet og vandet kan være misfarvet. Hvis det er tilfældet, så åbn alle vandhaner og lad vandet løbe i ca. 10 min

 

Ledningsudskiftning er en nødvendighed for at udgå unødigt vandspild. Vi beder om alles forståelse.


Nyhed den 15.01.2019

Link til artikel om Skørping Vandværk i Rold Skov Bladet     

https://roldskovbladet.dk/nyheder/vandvaerk-leder-efter-nyt-vand/927b0789-c3ae-46e3-a81b-1c268e1080a5


Nyhed den 04.09.2017

Skørping Vandværk kan hermed meddele at drikkevandet fra Skørping Vandværk

IKKE er påvirket af pesticid Chloridazon, som flere gang har været omtalt i dagspressen.

Resultaterne af vandanalyserne foreligger her

Chloridazon - et af fortidens ukrudtsmidler

Stoffet Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark.

Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg, men været forbudt herhjemme siden 1996.

 

Klageregel træder i kraft 01.10.2015          Tryk her

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her

 

Nyhedsbreve:

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her