Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.:
2087 3869

 

Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.

 

 

NYHEDER:

04.03.21

Udsættelse af generalforsamling

Da forsamlingsforbuddet, grundet Corona-virus, desværre stadig er på 5 personer, er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i Skørping Vandværk den 16. marts 2021.

Generalforsamlingen udsættes derfor på ubestemt tid.

Nærmere information følger.

Bestyrelsen

 

 

24.02.21

Skørping Vandværk afholder generalforsamling

Tirsdag, den 16. marts 2021, kl. 19.00

i Skørping Idrætscenters Cafeteria

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges
  5. Behandling af indkomne forslag:
  6. Ingen
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Hvis der ønskes brug af fuldmagt skal fremmøde af hensyn til registrering m.v. være senest kl. 18.30

Såfremt Corona situationen ikke tillader en større forsamling den 16. marts 2021, udsættes generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Udsættelse offentliggøres på Skørping Vandværks hjemmeside samt på Facebook.

Bestyrelsen

 

 

 

 

Nyhedsbreve:

NYT, december 2020                Tryk her

NYT, nov./dec. 2019 Tryk her

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her  

 

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her