Om Vandværket

   
Skørping Vandværk er et privat vandværk.

Interessentskabet Skørping Vandværk, der blev stiftet i 1895, har til formål at forsyne medlemmerne med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Vandværket forsyner 1211 medlemmer med ca. 150.000 m3 vand om året.

Vandforsyningen sker fra det nye værk på Hanehøj, hvor vi henter 3/4 af vandet. Resten af vandet henter vi fra de to gamle værker på Hanebakken og Jægersborg.
vandværkets kapacitet er så stor, at det er muligt at tage et vilkårligt anlæg ud af drift ved reparation og lignende. Derfor oplever vi sjældent, at der ikke er vand i byen.