Regnskab

 

Bestyrelseshonorar er godkendt  på generalforsamlingen i 2018.

Honorar jf. budget fordeles ligeligt mellem alle bestyrelsesmedlemmerne.

Her kan du se regnskaber for årene:

2018

2017

2016

2015

2014

2013


 

Driftsregnskab inkl. budget.

2018

2017