Regnskab

 

Bestyrelseshonorar er godkendt  på generalforsamlingen i 2018.

Honorar jf. budget fordeles ligeligt mellem alle bestyrelsesmedlemmerne.

Her kan du se regnskaber for årene:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

 

Driftsregnskab inkl. budget.

2021

2019 og budget 2020

2018

2017